Klare processer

AX Implementering

 

Mennesker + Processer + Forventninger
Forretningsprocesser optimeres og beskrives

Medarbejderne samles omkring forretningsprocesserne
Optimering og beskrivelse af processerne er fundamentet for et velfungerende ERP system.
 

Proces eksempel: Quote 2 Cash

1
2
3
4
5
6
7
8
Tilbud
Bekræf-telse
Dispo-
nering
Indkøb
Produktion
Forsendelse
Fakture-ring
Betaling


 

Proces eksempel: Dynamics AX udvikling